Hjertilig velkommen

Hjertilig velkommen hos den tyske Sankt Georg speiderstammen ‚Heilige Engel‘ (Hellige Engler). Speiderstammen vår er tilslutten den katolske kirkemenighet Heilige Engel i Hannover-Kirchrode. I løpet av de få årene siden grunnleggelsen i 1998 har medlemtallet økt til over 150.

Internasjonale kontakter er svært viktig for oss. Vi har til stadighet besøk av (speider)ledere fra hele verden i vår ledergruppe, av og til også besøk av utveklingselever i gruppene. Vi har hatt og vi har deltatt i internasjonale møter med speidere fra Ungarn, Frankrike, Skottland, Lettland, Norge og England.

Hver pinse kommer hele stammen sammen til et stor teltleir. Om sommeren utforsker de yngre Nordtyskland, de eldre foretar seg lengre turer, gjerne til utlandet. Årsprogrammet avrundes med diverse foretak i helgene og aksjoner i menigheten.

Rapporter og bilder fra våre aksjoner finnes i krøniken og i fotogalleriet.

Vi gleder oss til nye kontakter!